Hasznos linkek

ÉTDR - OÉNY - E-napló

2016. július 01-től jelentősen megváltozott az egyszerű bejelentés folyamata. Az új jogszabály értelmében az egyszerű bejelentést már az elektronikus építési naplón keresztül kell megtenni. A kivitelezés az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését követő 16. napon kezdhető meg.

Mellékletben az e-naplóval kapcsolatos segédletek:

Egyszerű bejelentés - Tájékoztató tervezők számára
Egyszerű bejelentés - Tájékoztató építtetők számára 
Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - Építész tervezők, tervezői művezető
Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - Építtetők és meghatalmazottak
E-építési napló vezetése - alaplépések
E-építési napló kézikönyv

 

Építési jog

Építésügyi portál

Álláshirdetések

Hasznos hírlevelek

Szervezetek

Építészettel kapcsolatos weboldalak

Továbbképzések


Fel